Espai llunyà

En un espai llunyà
Sense interessos ni tensions
No hi haurà preocupacions
Flotarem en la sorpresa
Que bonic és recordar
Les colònies a la Cot
Que guai va ser pujar
Al volcà de Santa Margarida...

Living in a country which is not yours is always an enriched superficial source of inspiration.